Des del curs 2018-2019 comptem amb el nou projecte de Direcció de la Marina Llonch.


El passat 13 de maig DE 2019 la comissió de selecció de direcció de l'escola, formada per mestres, membres del consell escolar i representants de l'administració va aprovar el projecte presentat per la, fins ara, directora en funcions Marina Llonch.

Un projecte que ofereix línies de continuïtat amb la línia d'escola que s'ha anat consolidant des dels seus inicis, així com altres plantejaments que ens portaran a nous reptes. La comissió va valorar de forma molt positiva el projecte que, ara que està aprovat, es podrà implementar a partir del curs vinent.

Podeu consultar el projecte just aquí a sota:

Loading...

ANTERIORS PROJECTES DE DIRECCIÓ

El passat curs 2016-17 es va acabar la vigència del Projecte de Direcció de la Lola Miró Albert com a directora de l'Escola Rivo Rubeo, un projecte que va guiar l'Acord de Corresponsabilitat i corresponenent Planificació Estratègica dels cursos 2013-14 a 2016-17. És per això que el passat mes de juliol de 2017, la Lola Miró, amb el suport de l'Equip Directiu i del Claustre del centre, va presentar un nou projecte acceptant l’encàrrec de continuar a la direcció durant un segon període. Segons paraules extretes del mateix projecte: "juntament amb les altres membres de l’equip directiu, la Marina Llonch i la Tati Capó i de l’equip de claustre, hem fet possible fer créixer el projecte del Rivo, del qual n’estem molt orgulloses, ja que el camí entre l'ideal (proposat al projecte) i el real (l’avui de l’escola) no estan pas tan lluny."

Aquest curs hem celebrat 10 anys de vida i això ens ha portat a revisar i refer el Projecte Educatiu de l’escola, aquesta oportunitat ens ha regalat un procés de reflexió, participació i reafirmació del què som i cap on volem anar, deixant projectat un full de ruta que guiarà el futur de les accions a emprendre a l’escola per uns quants anys. Aquest reeditat PEC, és al qual s'hi fa total referència al llarg del Projecte de Direcció.

Però a la societat líquida en que estem inserits, hom no pot ni instal·lar-se ni acomodar-se, ja que, com diu en Peter Ferdinand Drucker, “Planificar no significa saber quina decisió prendré demà, sinó quina decisió he de prendre avui per aconseguir allò que vull demà”. En el document presentat veiem com "La concreció de pensaments vitals i educatius, d’aprenentatges adquirits al llarg de la carrera professional, de l’experiència viscuda al capdavant de la gestió de l’escola, donen contingut als valors, propòsits, arguments, visió... que sustenten aquest projecte de direcció a 4 anys per a poder enfortir el projecte del Rivo."

Tal i com deia ja la Lola Miró a l’anterior projecte de direcció "he lluitat tota la vida per construir una escola al servei de tothom i on tothom trobés el seu espai i veiés reconeguda la seva veu. Ho he fet des del claustre, ajudant a empènyer diversos projectes a les escoles on he estat, des de l’equip directiu durant aquests últims 7 cursos, i continuaré lluitant per seguir construint una escola al servei de tothom, i ho faré intentant ser una directora que comparteixi la responsabilitat de gestionar, de dirigir i de liderar el Projecte Educatiu del Centre, de forma compartida, consensuada i transparent."

 VEURE EL PROJECTE DE DIRECCIÓ 2017-18

 

 

 


PROJECTE DE DIRECCIÓ 2013-14 A 2016-17

 

Go to top