PLA D'ORGANITZACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU ESCOLA RIVO RUBEO PER AL CURS 2020-2021

Ja podeu consultar el Pla d'Organització de l'Escola Rivo Rubeo per al curs 2020-21. Aquest document d’organització per a l’obertura de l’Escola Rivo Rubeo el proper 14 de setembre parteix de les Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya, del Pla d’actuació per a curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 i del document Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius per al curs 2020-2021, tots ells publicats pel Departament d’Educació amb l’aprovació de Salut. A aquests documents publicats el juliol del 2020 s’han afegit les concrecions publicades des de finals d’agost.

Ens espera tot un curs ple de reptes socials molts complexos, la situació en la que ens trobarem no té perquè ser millor que la que deixem però la resposta sí que ha de venir marcada per tot el que hem après tots els agents socials durant els mesos passats. Preservar la salut i reduir els riscos però alhora vetllar per atendre les situacions de risc d’exclusió social i garantir l’accés a l’educació dels infants serà l’equilibri que haurem de mantenir durant tot el curs 2020-2021.

Aquest serà un repte que només podrem afrontar com a comunitat coresponsable de l’educació i del benestar de tots els seus membres; alumnat, famílies i professionals. Són moments de treballar en equip, de comprendre’ns, de respectar-nos i de respectar els rols que cadascú representa i des dels quals es prenen les decisions amb perspectives complementàries.

Aquest document serà un instrument viu que anirem revisant, ampliant i compartint, és important que entre tots/es ajudem a fer-lo accessible i a tenir-lo present. Els darrers canvis, de l'actualització del 8 d'agost, els veureu ombrejats en verd.

ACCÉS AL PLA D'ORGANITZACIÓ

Go to top