El passat dimecres l'equip docent d'educació infantil i cicle inicial va acabar una petita formació sobre el procés d'alfabetització amb Enriqueta Garriga, psicòloga, mestra d'educació especial i professora jubilada de la universitat Ramon Llull.

Garriga remarca la importància de la llengua oral, parlar i escoltar, com a fonament del procés d'alfabetització. I com a pas previ a la lectoescriptura.

Ha investigat els processos d'adquisició del codi escrit, i amb ella hem après i adquirit noves pràctiques pel que fa a la consciència fonològica i la grafomotricitat, respectant el procés de maduració i desenvolupament de cada alumne.

Aquesta formació ens dóna peu a reflexionar sobre com volem que aprenguin a llegir i escriure els nens i nenes del Rivo.

Go to top