Comissió noves tecnologies i web

Descripció

A l’AMPA volem col·laborar amb l’escola a estar al dia i fer ús de les noves tecnologies en l’educació dels infants. Aquesta col·laboració passa per mantenir les eines que actualment s’estan fent servir (ex/ pàgina web de l’escola) o bé proposar noves eines i/o actuacions que puguin beneficiar l’escola, per exemple:

 • Aplicacions de col·laboració entre pares/professors, ja siguin web o mòbils.
 • Infraestructures útils i mètodes que ajudin als alumnes a introduir-se a les ciències de la computació.
 • Aplicar coneixements propis per millorar les eines existents: coneixements de programació, disseny gràfic, etc.
 • Donar suport tecnològic a la demanda del personal docent.

Per altra banda volem estar presents a les xarxes socials per donar a conèixer l'activitat de l'AFA, per això fem servir les xarxes socials més populars: facebook, twitter, etc

Requisits

 • Interès i coneixement de les xarxes socials més populars: facebook, twitter, instagram, etc
 • Interès per les noves tecnologies aplicades a l’educació.
 • Ser proactiu: proposar noves idees i millores a les eines que actualment fem servir a l’escola.
 • Tenir una actitud comunicativa i positiva per interaccionar amb tots els potencials usuaris de les eines que fem servir: equip de l’escola, AFA, pares i mares i alumnes de l’escola.
 • Escoltar al personal docent per satisfer, en la mida del possible, les seves demandes.

Requisits desitjables (Conèixer almenys una d’aquestes funcions)

 • Coneixements en programació web (html, css, js, Joomla-php, java)
 • Coneixements en mobile (Android, Iphone)
 • Coneixements en disseny web/mobile.
 • Coneixements en UX.
 • Coneixements en mètodes d’ensenyament en ciències de la computació.

Dedicació

1 hora setmanal

Go to top